1. Home
 2. O firmie
 3. Zarząd
 4. Piotr Gutowski
Wiceprezes Zarządu

Piotr Gutowski

Absolwent Marketingu i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w Grupie ERBUD od 2009 roku.

Pracę rozpoczął w spółce Rembet Plus, która została częścią Spółki. Jako Dyrektor ds. Handlowych był odpowiedzialny m. in. za pozyskiwanie zleceń w zakresie energetyki odnawialnej (farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne). Od 2015 roku pełnił również funkcję Prokurenta w Spółce. Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Rozwoju
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Marketingu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Handlowego
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Przygotowania Produkcji
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Realizacji Farmy Wiatrowe
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Realizacji Fotowoltaika
 • Rozwój i nadzór nad funkcjonowaniem Działu Operation & Maintenance
 • Nabywanie i Rozwój Projektów PV
 • Pozyskiwanie kontrahentów, relacje z inwestorami branżowymi, wsparcie w pozyskiwaniu kontraktów budowlanych
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.